Inspectorii antifraudă vor să urmărească mai atent modul în care ONG-urile și fundațiile cheltuie banii proveniți din donații. Astfel, se va înființa un registru al entităților și unităților iar fundațiile și ONG-urile vor trebui să depună declarații fiscale.

Pentru a se înscrie în acest registru, entitățile mai sus menționate vor trebui să respecte anumite condiții:

Să desfășoare activitate în domeniul pentru care a fost constituită, să îndeplinească toate obligațiile fiscale declarative, să nu aibă obligații fiscale și să depună situații financiare anuale.

Online, se va completa o cerere, iar împreună cu cererea, entitatea respectivă va depune și certificatele de atestare fiscală. Astfel, această entitate e înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Cei din ANAF vor să afle cine sunt ONG-urile, ce fundații sunt în România, de la cine primesc donații și vor să vadă și cum cheltuiesc acești bani.