Se apropie data limită pentru depunerea Declarației Unice 2024 la ANAF pentru veniturile extrasalariale din anul precedent. E vorba și de cele de la PFA-uri, activități independente, tranzacții crypto, investiții și chirii.

Este important să respectați termenul, deoarece încălcarea ei poate atrage amenzi, dobânzi de întârziere și penalități.

Amenzile dacă nu se respectă termenul

Conform consultantului fiscal Cornel Grama, sancțiunile pentru aceste situații pot fi după cum urmează:

  • Neprezentarea formularului 212 poate atrage o amendă între 50 și 500 de lei.
  • În cazul în care veniturile sunt declarate cu întârziere, se aplică o dobândă de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, împreună cu o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
  • Dacă nu sunt declarate deloc veniturile extrasalariale, pe lângă dobânda de 0,02%, se aplică o penalitate suplimentară de nedeclarare de 0,08% pe zi. Este important de menționat că această penalitate se adaugă la suma datorată inițial. Totuși, dacă plătiți suma datorată în termenul specificat în decizia de impunere, penalitățile de nedeclarare se reduc cu 75%, dar dobânda de 0,02% pe zi rămâne în vigoare.
anaf, pfa
SURSA FOTO: Dreamstime

Care e data limită pentru depunerea Declarației Unice la ANAF

Termenul limită pentru depunerea Declarației Unice la ANAF este următorul:

  • Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care au fost obținute veniturile, pentru declararea veniturilor realizate și stabilirea sau definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale. De exemplu, până la 25 mai 2024 se declara veniturile obținute în 2023.
  • Până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat sau norma de venit care urmează să fie realizat în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate.
  • Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care au fost obținute veniturile, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil sau câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
  • În termen de 30 de zile de la producerea evenimentului sau încheierea contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Ce obligație au românii

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care impozitul se determină în sistem real și care își încetează activitatea sau intră în suspendare temporară a acesteia conform legislației în materie, au o anumită obligație.

Ei trebuie să depună declarația la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii contractelor încheiate între părți, pentru care venitul brut se determină conform prevederilor legale și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, au obligația de a depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Termen de 30 de zile pentru depunerea declarației ANAF

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în cazul încetării activității în cursul anului sau întreruperii temporare a acesteia, sunt obligați să depună declarația. Ei au termen de 30 de zile de la producerea evenimentului. Acestea e necesar să își recalculeze impozitul pe venit conform prevederilor legale.

Ce se întâmplă în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat? Cele care realizează venituri din activități independente sau activități agricole, în mod individual sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real au anumite obligații. Ele trebuie să depună declarația în termen de 30 de zile.

Aceste zile sunt calculate de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual și a impozitului datorat conform prevederilor legale.