Ministerul de Finanțe și ANAF anunțau de luna trecută că înființează popririle bancare automatizate. Pe site-ul ANAF a fost publicat recent proiectul care prevede înființarea organului de executare silită prin procese electronice. Considerentul avut în vedere pentru înființarea acestui organ este eficientizarea și îmbunătățirea procesului și nivelului de colectare. Un alt considerent este și îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii, a transmiterii actelor de executare silită către instituțiile de credit.

Conform proiectului, ANAF își propune să dezvolte sistemul informatic „e-Popriri”, care va fi utilizat la nivelul Direcției Generale de Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare. Acesta va folosi la schimbul de informații dintre A.N.A.F., organele fiscale centrale competențe și instituțiile de credit, în ceea ce privește înființarea, suspendarea, continuarea și ridicarea măsurilor de executare silitî prin poprire bancară.

Scopul sistemului informatic e-Popriri

  • gestionarea centralizată a informațiilor rezultate că urmare a înființării popririlor de către organele fiscale centrale, inclusiv suspendarea, continuarea și ridicarea popririlor generate prin intermediul aceastui sistem informatic, inclusiv actualizarea sumelor rămase de recuperat, pentru care subzistă poprirea înființată;
  • centralizarea datelor la nivel național, astfel încât informațiile deținute de părțile implicate, și instituțiile de credit, să fie în concordanță;
  • facilitarea extragerii unor rapoarte, la nivel central, privind stadiul sumelor aferente popririlor înființate.

Înființarea/ridicarea, cu operativitate, a popririi asupra conturilor bancare deschise de către debitori la bănci, presupune ducerea la îndeplinire a acesteia pe cale electronică, astfel încât să se asigure realizarea executării silite în condiții cât mai avantajoase, ținând seama atât de interesul legitim și imediat al administrației fiscale, cât și de drepturile și obiigatiile debitorului urmărit.