"Persoanele fizice care datorează contribuţie de asigurări sociale au, potrivit legii, obligaţii declarative. Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere, potrivit dispoziţiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", se menţionează în comunicatul citat de AGERPRES

În aceste condiţii, ANAF anunţă că adaptează formularele utilizate de organele fiscale pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru persoanele fizice, în cazul în care acestea nu-şi îndeplinesc obligaţiile declarative conform prevederilor legale stabilite la art.106, art.107 şi art.342 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

"Conform art.106 alin.(1) din acelaşi act normativ, organul fiscal stabileşte baza de impozitare şi creanţa fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă", se subliniază în comunicat. 

Stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale se aplică pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente, pentru perioada 01.07.2012 – 31.12.2015. 

ANAF introduce Formularul 300

Din 1 ianuarie 2017 a fost introdus regimul special pentru agricultori, care le permite acestora sã beneficieze de o compensație în cotã forfetarã pentru taxa aferentã achizițiilor.

Totodată persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectueazã achiziții de la agricultori pot deduce aceastã compensație, informează un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscalã (ANAF). 

Cota standard de TVA este de 19%, începând cu data de 1 ianuarie 2017, potrivit art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cota standard de TVA se aplicã asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile nescutite de taxã sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

"Aceste schimbari legislative necesită aprobarea unui nou model de decont de TVA. Decontul de taxã pe valoarea adãugatã propus se utilizeazã începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2017", se arată în comunicatul ANAF.

"Precizãm cã persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care efectueazã în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țãrii, pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea cãsuței corespunzãtoare din programul de asistențã pus la dispoziție pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscalã", menționează documentul citat.