Documentul aduce modificări la capitolul I, punctul 1.3, unde se menționa că „organul fiscal competent stabilește taxa pe poluare pentru următoarele situații reglementate de ordonanță”.
La litera a) în loc de „ca urmare a solicitării persoanei fizice sau juridice care intenționeaza să efectueze prima înmatriculare a unui autovehicul în România sau să repună în circulație un autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii” a fost trecut „ca urmare a solicitării persoanei fizice sau juridice care intenționează să efectueze prima înmatriculare a unui autovehicul în România, să repună în circulație un autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau să reintroducă în parcul auto național un autoturism scos din parcul auto național pentru care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei”.
De asemenea, a fost modificat capitolul II. În loc de „stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România sau la repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii”, se stipulează „stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România, la repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau la reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto național”.
La punctual 2.12 al aceluiași capitol scrie acum că „taxa pe poluare calculată de organul fiscal prin decizia comunicată contribuabilului se achită în condițiile prevăzute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada plății taxei se prezintă autorității competente pentru înmatricularea autovehiculului, pentru repunerea în circulație a autovehiculului după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto național a unui autoturism scos din parcul auto național, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei.”
Au fost modificate și anexele Ordinului 986/2008 care constau în „Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”, „Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule” și „Decizia de clacul a taxei pe poluare pentru autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing”. Pentru a vedea documentul legislativ, click aici