Mai precis, este vorba despre cei care nu au  autorizație de construire, Astfel, ICCJ a decis ca termenul de trei ani pentru a amenda pe cel care nu are autorizație de construire curge de la momentul terminării construcției.

Ce spune ICCJ

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției”, concluzionează ICCJ în recursul în interesul legii – Decizia nr. 16  în dosarul nr. 1134/1/2020.

Ce amenzi se dau

Pentru încălcarea obligațiilor din lege se dau amenzi între 1.000 și 100.000 de lei.

Ordonanța arată că amenzile trebuie aplicate în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei însă acesta este un termen general, de la care există multe excepții.

Pentru o faptă contravențională continuă termenul de prescripție începe de la data terminării faptei contravenționale. Aici este vorba despre ridicarea sau demolarea fără autorizație a unei construcții.