Conform unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), unităţile controlate îşi desfăşurau activitatea în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, dar şi în unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat, în principal, aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Cele mai mari amenzi au fost date în judeţele:Cluj, 27.600 lei, pentru desfăşurare de activităţi fără a deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, asigurare necorespunzătoare a trasabilităţii produselor alimentare, întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor unităţii; Dâmboviţa, 14.300 lei, pentru neîntreţinerea spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare, depozitare necorespunzătoare produse origine nonanimală, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; Bistriţa-Năsăud, 11.600 lei, pentru echipament de protecţie sanitară incomplet, lipsă mijloace igienice de spălare-uscare mâini, spaţii neîntreţinute corespunzător, alimente neetichetate corespunzător, ustensile neigienizate şi neîntreţinute corespunzător.

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.