Piaţa ambalajelor a cunoscut un salt calitativ semnificativ, îndeosebi în ultimii cinci ani, însă consumul pe cap de locuitor este mult mai redus decât media înregistrată în Uniunea Europeană. În plus, mulţi beneficiari ai acestor produse preferă să apeleze la importuri, măcar parţial.

Există mai mulţi factori care au influenţat dezvoltarea acestei pieţe: în primul rând, creşterea pretenţiilor consumatorilor – aceştia devenind mai selectivi -, dublată de majorarea veniturilor, dar şi de expansiunea retailului.

„Consumatorii cer ambalaje igienice şi sigu-re, distribuitorii şi retailerii doresc să-şi eficientizeze logistica, să-şi micşoreze costurile de depozitare şi stocare, iar producătorii vor amba-laje care să se diferenţieze pe raft, să fie practice şi atrăgătoare şi să păstreze calităţile produsului pe perioade mai lungi de timp“, afirmă Cătălina Siriteanu, marketing director Tetra Pak Balkans.

Principalii beneficiari ai sistemelor de ambalare Tetra Pak sunt procesatorii de lapte, precum şi producătorii de sucuri, nectaruri şi băuturi răcoritoare neacidulate. Pentru aceste categorii de produse, cererea de ambalaje de carton creşte continuu. La lapte, de exemplu, s-a înregistrat o creştere cu 8%, în ultimii doi ani, potrivit unui studiu de retail audit realizat de MEMRB.

Introducerea tehnologiei aseptice a adus o îmbunătăţire radicală în domeniul distribuţiei produselor alimentare perisabile. Avantajele acestui tip de ambalaje sunt evidente: produsele pot fi depozitate şi transportate fără a fi refrigerate, au o durată de valabilitate mare şi îşi păstrează calităţile fără a fi nevoie de conservanţi.

Pentru alte industrii, cum ar fi cea a vinu-rilor, piaţa locală a ambalajelor nu este deloc ofertantă. Este adevărat că, odată cu aderarea României la UE, a apărut oportunitatea achiziţiei de ambalaje de pe piaţa europeană, unde oferta este foarte vastă. Există însă o serie de neajunsuri: costurile cresc, din cauza transportului, iar timpul de achiziţionare este mai lung. Aceste influenţe negative pot fi minimizate doar printr-o previzionare anuală, lunară sau pe decade foarte exactă a necesarului de ambalaje.

„Numărul relativ mic al producătorilor locali nu oferă prea multe alternative“, susţine Cosmin Popescu, administrator Murfatlar România, făcând precizarea că, pentru socie-tatea sa, necesarul de dopuri de plută este asi-gurat în întregime din import, iar pentru eti-chete şi sticle există, de asemenea, colaborări cu câţiva furnizori externi.

În următorii ani, producţia locală va creşte

Tymbark Maspex România îşi procură ambalajele atât de pe piaţa internă, cât şi de pe cea externă. „Există însă tendinţa de creştere a achiziţiilor de pe piaţa locală, deoarece este sesi-zabil efortul producătorilor autohtoni de a oferi produse la standard european“, afirmă Dan Crîşmaru, directorul Departamentului Achiziţii.

„Din punctul nostru de vedere, ca jucători pe această piaţă din anul 1993, ultimii cinci ani au reprezentat salturi semnificative“, este de părere Octav Preoteasa, managing director la OP Consulting, companie ce furnizează tehnologie, consumabile, servicii, consultanţă şi formare profesională pentru industria locală de ambalaje. Din păcate, explică el, consumurile specifice înregistrate pe cap de locuitor sunt încă mult sub media europeană, la toate grupele de ambalaje. Din acest motiv, investiţiile în tehnologie modernă şi, în general, profitabilitatea acestui sector nu se ridică la nivelul aşteptat.

„Este de presupus însă că următorii trei ani vor aduce multe schimbări în bine. Aşteptăm cu mare interes modul în care, urmând exemplul Poloniei, piaţa ambalajelor din România va fi dinamizată prin accesarea fondurilor UE“, adaugă Octav Preoteasa.

În ceea ce priveşte modificările pe care ade-rarea României la Uniunea Europeană le-a adus pieţei de profil, amintim parametrii obli-gatorii referitori la reciclarea, protecţia mediului, şi condiţiile de igienă în locurile în care se fabrică aceste produse, precum şi formatul ambalajelor speciale, cum ar fi inscripţionarea Braille pentru cele destinate farmaceuticelor.

Bilanţ

936 milioane de euro este estimarea pieţei româneşti de ambalaje din hârtie şi polimeri pentru anul 2007, o valoare de şapte-opt ori mai mică decât media înregistrată în Uniunea Europeană.

INDUSTRII DIFERITE, OPINII ÎMPĂRŢITE

85-9943-13tymbark_02.jpgSucuri
Dan Crîşmaru,
director Departament Achiziţii, Tymbark Maspex România

„Încă apelăm la serviciile din import, în special datorită cotaţiilor şi calităţii produselor. În ultimii ani, am sesizat o creştere a investiţiilor locale în echipamente şi utilaje, ceea ce înseamnă o creştere a productivităţii şi calităţii ofertei. Impli-cit, acest aspect duce la un interes major către piaţa internă în ceea ce priveşte achiziţionarea de ambalaje.“

85-9944-13_iaurt_tnuva_02.jpgLactate
Sagit Tzur–Lahav, VP marketing,
Tnuva România

„80% din comenzile noastre, din punct de vedere va-loric, sunt din România. Creşterea acestui procentaj este un obiectiv constant pentru noi, având în vedere că este o oportunitate de a beneficia de pe urma experienţei şi a serviciilor locale, dar reprezintă în acelaşi timp o misiune pentru a contribui la îmbună-tăţirea mediului de afaceri românesc.“

85-9946-13_piata_murfatlar_02.jpgVinuri
Cosmin Popescu,
administrator Murfatlar România SA

„Pentru industria vinu-rilor, piaţa locală a ambalajelor nu este îndeajuns de competitivă. Mă refer la numărul mic al marilor producători de ambalaje: unul singur la sticle, doi la ambalaje de carton, trei la etichete, niciunul la dopuri din plută. Bineînţeles, există mulţi alţii, însă cei amin-tiţi şi agreaţi de compania noastră îndeplinesc cerin-ţele şi standardele de ca-litate.“

85-9945-13_piata_farmec_02.jpgCosmetice
Mariana Siniţaru, marketing specialist,
Farmec Cluj-Napoca

„În România, se produc ambalaje de înaltă fiabilitate, care se disting printr-un design nou, atrăgător şi prin nuanţe cromatice interesante. Datorită numărului mare de importatori, producătorii locali au fost obligaţi să se alinieze preţurilor de pe piaţă, rezultând un raport corect calitate-preţ. Avem colaborări pe termen lung atât cu producători români de ambalaje, cât şi cu cei din Italia, Ungaria, Slovenia, China.“