Comisia Europeană a autorizat schema de ajutor de stat pentru restructurarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), aflate în dificultate, din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) şi al Ministerului Economiei (ME), în vederea depăşirii efectelor crizei economico-financiare mondiale.

Bugetul total estimat al schemei ajutor de stat este de 180 de milioane de euro (incluzând suma de 30 de milioane de euro alocată schemei de salvare). Din această sumă, 90 de milioane de euro sunt prevăzute pentru anul 2009.

Maximum 50 de beneficiari

Ajutorul de restructurare se poate acorda şi companiilor care au beneficiat de ajutor de stat pentru salvare şi care, după 6 luni, nu pot face dovada rambursării integrale a creditului, dar prezintă un plan de restructurare. Planurile de restructurare ale IMM-urilor, care beneficiază de ajutor de stat în cadrul acestei scheme, trebuie aprobat, după caz, de AVAS sau ME.

În cazul în care valoarea ajutorului depăşeşte 10 milioane de euro pentru un beneficiar (inclusiv ajutorul de salvare), este considerat ajutor individual şi trebuie notificat la Comisia Europeană în vederea autorizării. Numărul maxim estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 50.

Ajutorul de stat se poate acorda sub forma de subvenţii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participări la majorarea capitalului social prin transformarea unor creanţe ale AVAS şi Ministerului Economiei în acţiuni, eşalonarea unor datorii către AVAS, credite cu o rată a dobânzii cel puţin comparabilă cu rata de referinţă adoptată de Comisia Europeană (în prezent, rata de referinţă este de 13,76%).

Doar pentru firmele din portofoliul AVAS şi ME

Durata schemei este de 2 ani, 2009-2010, cu posibilitatea de prelungire, iar beneficiarii pot fi numai IMM-urile în dificultate aflate în portofoliul AVAS şi ME.

Schema este conţinută în proiectul de Hotărâre de Guvern pentru instituirea unui mecanism de ajutor de stat privind restructurarea agenţilor economici din portofoliul AVAS şi al ME, în vederea depăşirii efectelor crizei economico-financiare mondiale.