Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, a anunţat vineri instituţia.

„În data de 3 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, Ordonanţa de Urgenţă nr. 205/20220 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19„, se menţionează în comunicat.

O singură cerere de solicitare a ajutorului de stat

Schema de sprijin va fi aplicată la nivel naţional de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Solicitanţii vor depune o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat în perioada 4 – 14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi au domiciliul respectiv sediul social.

Bugetul alocat acestei scheme este de 59,5 milioane de lei şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.

Cuantumul acordat beneficiarilor eligibili

Cuantumul ajutorului de stat acordat beneficiarilor eligibili este egal cu echivalentul în lei a 500 euro/ha. Totodată, valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru susţinerea producătorilor din sectorul vitivinicol poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

Cursul de schimb pentru calcularea ajutorului solicitat este de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de BNR în conformitate cu art. 9 alin (3) din OUG nr. 205/2020 la data de 04.12.2020.

Criteriile de eligibilitate

Beneficiarii sunt producătorii vitivinicoli care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.

Criteriile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt următoarele: să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată; să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;

Potrivit APIA, potenţialii beneficiari nu trebuie să se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019. În cazul persoanei fizice, nu trebuie să fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.