Ajutor de 450 lei de la stat pentru elevi! Sunt foarte multe nelămuriri legate de modul în care se acordă bursele şcolare în România în noul an şcolar.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei spune că şcolile au primit extrem de multe întrebări. Pentru lămurirea situaţiei, cei de la Edu.ro au prezentat noutăţile şi modificările ce intră în vigoare în anul şcolar 2023-2024.

„Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigmă în privința acordării burselor școlare, impusă în primul rând de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023”, transmite Ministerul Educaţiei.

Ajutor de 450 lei de la stat pentru elevi! Noutăţi privind bursele acordate începând cu anul şcolar 2023-2024

În primul rând, este vorba despre o serie de elemente de noutate. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei explică faptul că bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Acolo unde situația o impune, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50.

Pentru elevii de clasa a V-a, bursele de merit se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs. În acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar.

La elevii de clasa a IX-a, bursele de merit se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional.

În plus, potrivit Edu.ro, bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale.

Cât despre bursele sociale, acestea se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Câţi bani pot primi elevii de la stat?

Ce valori au aceste burse? Reprezentanţii Ministerului Educaţiei prezintă cuantumurile acestora, care pleacă de la 300 de lei şi pot ajunge până la 3.000 de lei.

  • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei.
  • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei.
  • Bursă de merit: 450 lei.
  • Bursă socială: 300 lei.
  • Bursă pentru mame minore: 700 lei.
  • Bursă tehnologică: 300 lei.

Aceste sume pot creşte! Consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ au dreptul să suplimenteze valoarea burselor. Totul depinde de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.

Când se plătesc bursele?

Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

În cazul în care data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face la data de 15 noiembrie.

Precizări importante pentru beneficiarii de burse

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

Detaliile complete despre toate aceste burse pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educaţiei.