Producătorii, transportatorii şi distribuitorii de energie termică în regim centralizat ar purtea primi în acest an ajutoare de stat în valoare de 167,1 milioane lei (40,8 milioane euro), pentru plata datoriilor către furnizorii de cărbune, potrivit Ministerului Administraţiei şi Internelor.

„Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie cadrul legal necesar acordării unui ajutor de stat pentru compensarea costurilor generate de obligaţia de prestare a serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, în vederea asigurării continuităţii acestui serviciu”, potrivit unui proiect iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Interbelor, care are în administrare mai multe centrale electro-termice.

Măsura este necesară pentru a fi evitat blocajul economic cauzat de creşterea obligaţiilor comerciale datorate către furnizorii de cărbune, precum şi tensiunile sociale care au putea apărea ca urmare a unor disfuncţionalităţi în alimentarea cu căldură a populaţiei.

Beneficiarii sunt companiile care înregistrează la 31 decembrie 2009 obligaţii de plată către furnizorii de cărbune neachitate până la data intrării în vigoare a acestei Ordonanţe de urgenţă. Sumele primite vor fi utilizate pentru plata datoriilor către furnziorii de cărbune.

Sumele vor fi repartizate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

SURSA:Mediafax