Firmele afectate de criză pot apela la o nouă schemă temporară de ajutor de stat, aprobată recent de Comisia Europeană, prin care acestea pot primi până la 500.000 de euro.

Schema se adresează agenţilor economici care nu se găseau în stare de dificultate la începutul lunii iulie a anului trecut. Scopul este de a menţine locurile de muncă existente şi de a susţine dezvoltarea şi modernizarea activităţii companiilor respective. Ajutorul poate fi solicitat de firme din toate domeniile de activitate. Dar nu şi de cele din sectorul de pescuit şi acvacultură şi cele din sectorul producţiei primare de produse agricole. Dar există şi alte condiţii: sunt ca firma să aibă cel puţin trei ani de funcţionare, să nu aibă restanţe la bugetul de stat şi la cel al asigurărilor sociale de stat şi să nu fie în faliment sau în lichidare.

Ministerul pentru IMM, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM (ANIMMC), va acorda ajutor de stat sub formă de finanţare nerambursabilă în valoare de maximum 250.000 de euro (echivalentul în lei) pentru microîntreprinderi şi de maximum  500.000 de euro pentru IMM.

Cine şi cum poate solicita ajutorul

Dumitru Nancu, vicepreşedintele ANIMMC, a precizat pentru Capital că înscrierea în program se va face online pe www.animmc.ro, până la data de 12  august 2010. (Dar schema urmează să rămână funcţională până la 31 decembrie 2010.) Aplicaţia software generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înscrierii, inclusiv un umăr de înregistrare. Ordinea înscrierilor este decisivă pentru acordarea finanţărilor.

În baza numărului de înregistrare obţinut, solicitantul trebuie apoi să depună – la oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din subordinea ANIMMC – o cerere de finanţare pentru acordarea de ajutor de stat. Dar cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
1. Certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanţare.
2. Documente eliberate de organele fiscale, din care să reiasă că întreprinderea nu se afla în dificultate la data de 1 iulie 2008.
3. Planul de afaceri privind viabilizarea întreprinderii pentru care se solicită ajutorul de stat.
4. Certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, privind constatarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat.
5. Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că societatea nu se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.
6. Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că împotriva companiei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că acestea au fost executate.
7. Declaraţie pe pro­prie răspundere cu privire la orice ajutor de minimis sau orice alt ajutor de stat primit de la începutul anului 2008. (Dar ANIMMC va verifica dacă suma ajutoarelor primite de întreprindere între  1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2010 depăşeşte sau nu nivelul de 500.000 de euro.)

1.000 de agenţi economici pot beneficia de noua schemă temporară de ajutor de stat, destinată firmelor afectate de criza economică

IntervenţiI guvernamentale

susţinere Valoarea totală a fondurilor anticriză puse la dispoziţie de către statele membre ale UE şi aprobate în 2008 de Comisia Europeană se ridică la 3.361 de miliarde de euro. Dar valoarea fondurilor anticriză angajate efectiv anul trecut de statele membre a fost de 958 de miliarde de euro. Suma ajutoarelor de stat se cifrează la 212,2 miliarde de euro, adică 1,7% din PIB al UE-27.