Aproximativ 70% din această sumă constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul fiind asigurat de la bugetul de stat.
Contractul pentru reabilitarea lui a fost câștigat de Hochtief Solutions AG, reprezentat de Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP).
Curtea de Apel a respins plângerea formulată de asocierea Astaldi – Al stom Company și UTI Grup împotriva deciziei CNSC, confirmând legalitatea acesteia și implicit a evaluării ofertelor depuse.
Decizia Curții de Apel vine la opt luni de la publicarea în SEAP a anunțului de participare privind atribuirea contractului.