Sentinţa judecătorilor din 22 iunie a respins planul de reorganizare al producătorului de utilaj greu pe motiv că este nelegal şi împotriva ordinii publice.

„Aspectele de legalitate ale planului propus de administratorii judiciari și aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor fuseseră analizate și în cadrul analizei contestațiilor formulate de salariații disponibilizați și de MetalExportImport. Cum contestațiile au fost respinse, s-a constat implicit că planul este legal. În plus, aspectele de legalitate invocate de Instanța mureșeană se bazează pe alegerea pe care a făcut-o judecătorul sindic între un text legal explicit și o interpretare a acestuia, dând câștig interpretării în detrimentul evidenței“, se arată într-un comunicat al administratorului judiciar.

Instanța susține că se încalcă ordinea publică prin faptul că furnizorii față de care Fortus are calitatea de consumator captiv nu vor putea să-și recupereze contravaloarea serviciilor prestate, deși sunt obligați să își furnizeze serviciul în continuare. Reprezentanţii CITR consideră  argumentul instanței ca fiind ilegal, în condițiile în care articolul 38 din Legea Insolvenței impune obligativitatea furnizării serviciilor.

Aceştia mai acuză decizia pe motiv că nu este bazată pe o expertiză. „Dacă judecătorul a avut dubii asupra eficienței planului, acesta trebuia analizat de către un expert, potrivit legii, iar judecătorul ar fi trebuit să se pronunțe în baza analizei efectuate de o persoană de specialitate. Cum această expertiză lipsește, instanța nu are calitatea să aprecieze oportunitatea planului, așa că votul Adunării Generale a Acționarilor rămâne garanția viabilității măsurilor cuprinse în planul de reorganizare“, mai precizează experţii CITR.
Primul termen stabilit pentru recurs este ianuarie 2013, dată până la care statutul juridic al Fortus Iaşi va fi din nou incert.

Casa de Insolvență Transilvania crede că singura șansă pentru salvarea companiei este găsirea unui investitor care să achiziționeze societatea ca întreg, urmând a investi sumele necesare pentru repornirea cel puțin parţială a acestei platforme. Există intenții în acest sens, însă administratorii judiciari nu le-au putut da curs din cauza fluctuațiilor procedurale și a dezacordurilor dintre creditori.