Numărul mediu de pensionari a scăzut cu peste 10.000 de persoane, Date oficiale INS

Simultan, pensia medie lunară a fost de 1.661 lei, înregistrând astfel o creṣtere cu 0,7% faṭă de trimestrul precedent.

„În trimestrul II 2021, numărul mediu de pensionari a fost de 5.085.000 persoane, în scădere cu 14.000 persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.657.000 persoane, în scădere cu 8.000 persoane faṭă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1.661 lei, în creṣtere cu 0,7% faṭă de trimestrul precedent”, transmite INS.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.601 lei

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.601 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 53,2% (comparativ cu 54,6% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,2%.

În trimestrul II 2021 comparativ cu trimestrul II 2020, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 47.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 19.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 15,7%, respectiv cu 16%.

În trimestrul II 2021 comparativ cu trimestrul I 2021, numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 14.000 persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în scădere cu 8.000 de persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,7% ṣi respectiv cu 0,3%.

În trimestrul II al acestui an, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.
Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,6% în totalul celor de asigurări sociale.

Sursă foto: Dreamstime