Bulgaria adoptă euro de la 1 ianuarie 2025

Bulgaria a stabilit 1 ianuarie 2025, data la care va fi introdus euro ca monedă oficială, a anunțat guvernul de la Sofia. BNB (Banca Națională a Bulgariei) va suferi o transformare majoră odata cu aderarea la moneda unică europeană. Acest lucru reiese clar din proiectul unei noi legi privind BNB, publicată pentru a fi dezbătută public.

Acesta va abroga actuala lege privind BNB din 1997. Este vorba despre legea care reglementează actualul regim al consiliului monetar. Aderarea la euro va include Bulgaria ca una dintre țările cu drept de vot (prin rotație) în determinarea politicii monetare a zonei euro.

Adoptarea monedei euro va face ca Banca Națională Bulgară să-și piardă o parte din autonomie. În același timp, va dobândi un nou tip de atribuții ce decurg din participarea sa la sistemul monetar euro. În sistemul actual, există un vot prin rotație în Consiliul de Administrație al BNB. Țările din primul grup (Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos) au 4 voturi. Cele din al doilea (toate celelalte țări din zona euro, în prezent 15) au în total 11 voturi.

Conducerea BNB va fi formată din șapte persoane, inclusiv un guvernator și trei guvernatori adjuncți (responsabili de departamentele „Emisii”, „Supraveghere bancară” și „Bănci”). Ceilalți trei membri vor rămâne în cota președintelui.

Datoriile Bulgariei sunt garantate de statele membre

În zona euro, este în vigoare o garantare reciprocă parțială a datoriilor statelor membre. Dar aceasta este limitată la ponderea țării respective în capitalul BCE (sub 1% pentru Bulgaria).

În domeniul supravegherii bancare, transformarea reală a autorității BNB este deja prezentă. Asta, întrucât la 1 octombrie 2020, Bulgaria a devenit membră a Uniunii Bancare a UE. care include doi piloni principali – Mecanismul Unic de Supraveghere și un Mecanism Unic de Restructurare.

În ceea ce privește cele patru bănci mastodonte din Bulgaria – United Bulgarian Bank, DSK Bank, UniCredit Bulbank și Eurobank -, BNB și-a pierdut atribuțiile directe și doar „sigilează” actele administrative individuale respective „doar la cererea emisă de Banca Centrală Europeană și în deplină conformitate cu aceasta”. Pe de altă parte, verificările băncilor mari sunt efectuate de echipe comune de supraveghere, ale supraveghetorului unic și ale Băncii Naționale, deși ultimul cuvânt vine de la Frankfurt.