Îngheţarea contribuţiilor la 2% în acest an este „com­ple­tată“ de înmulţirea conturilor goale şi de scăderea sumelor medii virate pentru participanţi. În 2010, cifrele ar putea arăta şi mai rău.

Mircea Oancea
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Ce pondere estimaţi că vor avea conturile goale (pentru care nu se încasează contribuţii de pensii într-o lună) pe Pilonul II la sfârşitul acestui an? Dar la sfârşitul lui 2010?

Analizând datele macro din economie şi istoricul viramentelor la fonduri, apreciez că ponderea conturilor pentru care nu se încasează contribuţii într-o lună va creşte uşor, astfel încât la sfârşitul lui 2009 se vor consemna între 1.500.000-1.550.000 de conturi goale, adică 30-32%. La sfârşitul lui 2010, ponderea nu va depăşi 32%, bazându-mă pe o stabilizare a situaţiei economice şi a pieţei muncii.

168-33667-08_baston_shutterstock_29.jpgCum vă aşteptaţi să evolueze valoarea contribuţiei medii a participanţilor la fondurile de pensii private obligatorii în acest an, respectiv în 2010?

Contribuţia medie în acest an va fi între 32 şi 34 lei/participant, având în vedere măsurile de îm­bunătăţire a disciplinei fiscale şi investiţiile publice, care vor compensa reducerile din alte domenii. În 2010, contribuţia medie va creşte cu circa 10%, în principal datorită măririi programate a nivelului contribuţiilor la fondurile de pensii, dar şi reluării creşterii economice.

Cât credeţi că va fi contribuţia la fondurile de pensii private obligatorii în 2010? Dar în 2012? De ce?

Contribuţia va fi de 2,5% din venitul brut lunar al asiguratului la sistemul public de pensii, în 2010 şi, probabil, de 3% în 2011. Aceasta în varianta realistă, având în vedere angajamentul autorităţilor faţă de FMI şi BM, de reluare a calendarului de creştere a contribuţiilor şi deficitul mare şi greu de finanţat al bugetului de asigurări sociale şi al celui consolidat.

168-33666-08_raducraciun_29_c.jpgRadu Crăciun
director investiţii Eureko

Ce pondere estimaţi că vor avea conturile goale (pentru care nu se încasează contribuţii de pensii într-o lună) pe Pilonul II la sfârşitul acestui an? Dar la sfârşitul lui 2010?

Ponderea conturilor goa­le în rândul noilor participanţi va creşte până la o valoare apropiată de 32-33%, fiind corelată cu creşterea şomajului şi adâncirea crizei economice. Ponderea cumulată a conturilor goale va scădea probabil până la circa 7%, pe măsură ce participanţii care nu au nicio contribuţie ar putea beneficia de primii bani. Cifrele menţionate ar putea rămâne, în mare, neschimbate în 2010.

168-33668-08_borcan_shutterstock_29.jpgCum vă aşteptaţi să evolueze valoarea contribuţiei medii a participanţilor la fondurile de pensii private obligatorii în acest an, respectiv în 2010?

Contribuţia medie va continua să înregistreze o uşoară scădere datorată, pe de o parte, faptului că nou intraţii în sistem au salarii mai mici, iar pe de altă parte, faptului că, în 2009, creşterea salaria­lă se va plafona. De aceea, contri­bu­ţia medie va ră­mâne în zona 24-25 lei în 2009-2010.

Cât credeţi că va fi contribuţia la fondurile de pensii private obligatorii în 2010? Dar în 2012? De ce?

În 2010, contribuţiile ar putea fi crescute la 2,5%, nivel care cred că va fi păstrat şi în 2011, deoarece, conform informaţiilor existente, creşterea economică nu va fi suficient de robustă pentru ca ministerul să opereze o nouă majorare. Cred însă că aceste decizii vor depinde într-o mare măsură şi de rezultatele alegerilor preziden­ţiale şi de structura politică a noului guvern.

168-33665-08_mihaicocacozma_29_arh.pers.jpgMihai Coca Cozma
director general AIG Pensii

Ce pondere estimaţi că vor avea conturile goale (pentru care nu se încasează contribuţii de pensii într-o lună) pe Pilonul II la sfârşitul acestui an? Dar la sfârşitul lui 2010?

Procentajul conturilor goa­le a crescut de la 24% la 29% în iunie, în timp ce numărul de conturi rămase fără nicio contribuţie de la start este de 417.000. Ponderea conturilor goale este determinată de şomaj, de munca la negru şi de cea cu caracter temporar. Cum în perioada următoare acestea vor creşte, estimez 40% conturi goale la sfârşitul acestui an şi chiar 50% la sfârşitul anului viitor.

Cum vă aşteptaţi să evolueze valoarea contribuţiei medii a participanţilor la fondurile de pensii private obligatorii în acest an, respectiv în 2010?

După părerea mea,
toate măsurile cu implicaţii economice care se iau, dar mai ales cele care nu se iau, au un impact multiplicat în fondurile de pensii. Nu cred că putem vorbi, în anul care urmează, de mărirea în termeni reali a salariului mediu. În acest an, contribuţia medie va fi de 35 de lei, iar anul viitor nu va fi mai mare de 37 de lei.

Cât credeţi că va fi contribuţia la fondurile de pensii private obligatorii în 2010? Dar în 2012? De ce?

Conform acordului semnat cu FMI, contribuţia va fi de 2,5% în 2010, iar în primul an cu creştere economică se va recupera pierderea de 0,5%, care a apărut în 2009. Cred că acum sunt mult mai clare, celor care trebuie să respecte şi să aplice legea, beneficiile pe termen mediu şi lung pentru cei în curând cinci milioane de participanţi şi de votanţi, în acelaşi timp.