Angajaţii Electrica solicită modificarea termenelor până la care pot solicita cumpărarea pachetelor de acţiuni. Asociaţiile salariaţilor din companiile de electricitate sunt presate de termenele prevăzute în contractele de privatizare referitoare la datele până la care pot opta pentru cumpărarea de acţiuni.

Scandalul de proporţii privind modalitatea de vânzare a pachetului de 8% din acţiunile Petrom către salariaţii companiei a provocat întârzierea procesele similare pentru celelalte societăţi din domeniul energetic privatizate cu investitor strategic. „Neînţelegerile de la Petrom privind modul în care se va face vânzarea acţiunilor către salariaţi, precum şi procesul de transfer a Oficiului de Privatizare (OPSPI) de la Ministerul Economiei la Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) au condus la întârzierea procesului, inclusiv la societăţile de distribuţie a energiei electrice“, afirmă Dumitru Chiriţă, liderul Federaţiei Energia Mileniului III. Grav este că, spre deosebire de Petrom, la societăţile de distribuţie a energiei electrice au fost stabilite, prin contractele de privatizare încheiate cu investitorii strategici, termene până la care asociaţiile salariaţilor îşi pot exprima opţiunea de cumpărare. Ceea ce înseamnă că, deşi procesul de stabilire a actelor normative care să reglementeze tranzacţiile a început mai târziu decât la Petrom, acţiunea de vânzare propriu-zisă a pachetelor de 10% din acţiunile deţinute de Electrica la societăţile de distribuţie va fi realizată mult mai rapid.

Termene prevăzute in contractele de privatizare

Astfel, în cazul societăţii de distribuţie din Moldova, al cărei acţionar majoritar este grupul german E.ON, termenul până la care asociaţiile salariaţilor îşi pot exprima opţiunea de cumpărare este 31 decembrie 2007, în timp ce la societatea de distribuţie din Oltenia, deţinută de compania cehă CEZ, termenul limită este 1 septembrie 2008. Pentru societăţile din Banat şi Dobrogea, la care Enel a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni, nu au fost prevăzute astfel de termene limită. „Aceste termene constituie clauze abuzive ale contractelor de privatizare, pentru că nu pot două părţi să decidă până la ce dată îşi poate exercita un drept o terţă parte. Dreptul salariaţilor de a cumpăra acţiuni la aceste societăţi este stabilit printr-o lege specială“, a precizat Chiriţă. El a mai spus că, în situaţia actuală, discută cu AVAS pentru a adopta un act normativ prin care fie să se abroge termenul prevăzut în contractul cu E.ON, fie ca acesta să se prelungească.

AVAS a supus spre dezbatere publică, recent, proiectul de hotărâre privind vânzarea unui pachet de până la 10% din capitalul social al societăţilor CEZ Distribuţie, CEZ Vânzare, E.ON Moldova Distribuţie, E.ON Moldova Furnizare, ENEL Banat Distribuţie, ENEL Dobrogea Distribuţie şi ENEL Energie.

Spre deosebire de Petrom, unde au existat discuţii aprinse legate de modul în care se va realiza transferul către salariaţi (fie direct, fie prin Asociaţia Salariaţilor), la societăţile din energie s-a prevăzut de la bun început că vânzarea se va realiza prin intermediul asociaţiilor salariaţilor. În sectorul distribuţiei de energie activează două federaţii sindicale, Univers şi Energia Mileniului III. Conform proiectului de act normativ, numărul maxim de acţiuni ce vor fi vândute se va calcula în funcţie de capitalul social al respectivelor societăţi, la data publicării actului normativ. Preţul acţiunilor va fi preţul final ajustat care a fost plătit de către investitorul strategic la privatizare, şi, timp de trei ani, cei care au cumpărat acţiuni nu vor avea dreptul să le înstrăineze. „Stabilirea unui interval de trei ani este o prevedere corectă, pentru că este normal ca investitorii să nu dorească vânzarea acţiunilor înainte de listarea la bursă a companiilor“, a spus Chiriţă. Deşi este încă prematur pentru a da o cifră exactă, reprezentantul Federaţiei Energia Mileniului III apreciază că suma totală pentru achiziţionarea pachetelor de acţiuni la societăţile în discuţie va depăşi 50 de milioane de euro. Calculele au fost făcute pornind de la un preţ de 4,562 euro/acţiune, în cazul tranzacţiei efectuate de CEZ, de 3,109 euro/acţiune, pentru E.ON, respectiv de 3,378 euro/acţiune şi 2,964 euro/acţiune la tranzacţiile efectuate de ENEL la Banat şi Dobrogea.

Mecanismul de transfer, stabilit până la finele anului

Reprezentanţii Electrica au declarat pentru Capital că, până la finele acestui an, va fi promovat actul normativ ce va reglementa cadrul legal pentru realizarea tranzacţiilor, documentul fiind acum în lucru la AVAS. Actul normativ va ţine cont de valorile preţurilor per acţiune ajustate, plătite de investitori, precum şi de principiile cuprinse în planurile de divizare ale societăţilor (spin-off plans). Procesul este unul complex, având în vedere că societăţile şi-au modificat în repetate rânduri atât capitalul social, cât şi structura acţionariatului. Practic, din cele patru societăţi de distribuţie privatizate au rezultat (prin separarea activităţii de furnizare de cea de distribuţie) şapte companii noi divizate prin metode diferite (fie prin impărţirea numărului de acţiuni, fie prin împărţirea valorii acţiunilor pe partea de distribuţie şi pe cea de furnizare). Spre exemplu, la ora actuală, Electrica deţine la societăţile de distribuţie din Banat şi din Dobrogea pachetele de 24,86% şi 24,90%, în timp ce la societatea de furnizare ce le deserveşte, Enel Energia, are 36,99% din acţiuni. La societăţile de distribuţie şi furnizare din Moldova deţine participaţii de 26,99% şi respectiv 27% din capitalul social, iar la cele din Oltenia, 18,99%.

Fiecare asociaţie cu cota ei

Mecanismul de transfer va stabili, pentru fiecare entitate nou creată, numărul exact de acţiuni ce vor face obiectul vânzării către asociaţii. Reprezentanţii Electrica spun că nu este exclus ca, în urma stabilirii numărului de acţiuni, să rezulte un procent mai mic de 10% la unele dintre societăţi. De asemenea, se va stabili cota de alocare pe fiecare asociaţie în parte, la fiecare societate în parte.

 

ESTIMARE

Peste 50 de milioane de euro se estimează că vor plăti salariatii Electrica pentru a cumpăra acţiuni la societăţile privatizate cu investitor strategic