„Sistemul calităţii în construcţii a ajuns pe marginea prăpastiei şi este necesar a fi luate măsuri. Există deficienţe majore pornind de la nivelul autorităţilor publice, trecând prin corpul de specialişti şi a executanţilor şi până la beneficiari, ce nu doresc să investească în calitate în favoarea unor costuri scăzute de execuţie. Trebuie să recunoaştem deschis că deşi normele au devenit mai exigente se realizează lucrări de execuţie de proastă calitate“, a declarat Cezar Petre, preşedintele asociaţiei Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier.

Înfiinţată la începutul acestui an, asociaţia reuneşte interesele a mai mult de 800 de diriginţi de şantier, specialişti responsabili cu asigurarea calităţii. În evidenţele Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) figurează 12.247 de diriginţi de şantier autorizaţi.

“S-au identificat trei probleme principale care au condus la acest lucru: statul nu mai investeşte în pregătirea specialiştilor şi nici nu a realizat un cadru necesar ca acest lucru să cadă în sarcina asociaţiilor profesionale. O a doua cauză o reprezintă subfinanţarea din partea investitorului care nu doreşte construcţii de calitate în favoarea unui cost scăzut. În acest sens el ocoleşte dirigintele de şantier şi alege un executant ce nu poate asigura realizarea unor construcţii de calitate. O a treia cauză este lipsa muncitorilor specialişti în construcţii, în condiţiile în care sistemul de învăţământ nu mai oferă oameni pregătiţi”, a menţionat inginerul Marius Dorin Lulea.

Un al participant la eveniment a declarat că regia proprie trebuie să fie complet eliminată deoarece cele mai multe probleme se identifică în această situaţie. Nu se foloseşte doar abuziv, ci şi că reprezintă un mijloc de erudare la plata obligaţiilor fiscale, o infracţiune, spun specialiştii.

Nina Stelea, reprezentanta ISC a declarat că „au fost implimentate în ultimul an două măsuri importante ce vizează calitatea: garanţia obligatorie şi certificarea firmelor de construcţii, pentru a nu se mai admite lucrări executate de companii ce nu au personal calificat. Inspectoratul a propus şi definirea prin Lege a «regiei proprii», pentru a se evita folosirea abuzivă şi ilegală. De asemenea suntem în faza de implimentare a unui proiect de înregistrare şi urmărire electronică a investiţiilor, în vederea reducerii birocraţiei”.

CITITI SI Inspectorii în construcţii au ieşit la vânătoar