Această majorare de capital va permite BEI, braţul financiar al Uniunii Europene, să furnizeze împrumuturi suplimentare de până la 60 de miliarde de euro pe o perioadă de trei ani. Aceste împrumuturi sunt destinate sprijinirii a patru sectoare prioritare: inovaţia şi educaţia, IMM-uri, energiile verzi şi infrastructurile. Aceste noi credite se vor adăuga celor 50 de miliarde de euro pe care BEI le împrumută în mod normal într-un an.

"Decizia unanimă a guvernatorilor BEI de a consolida baza de capital a băncii demonstrează o dorinţă comună de a susţine investiţiile care vor crea locuri de muncă şi vor contribui la creşterea economică în Europa", a declarat într-un comunicat preşedintele BEI, Werner Hoyer.

BEI precizează că valoarea capitalului suplimentar vărsat de fiecare acţionar a fost stabilită în funcţie de participaţia sa actuală la capitalul băncii.

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în Luxemburg, a fost constituită prin Tratatul de la Roma din 1958. Acţionarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar accentul principal al activităţilor de creditare ale BEI este pus pe finanţarea de proiecte ce promovează o dezvoltare regională echilibrată şi coeziunea economică şi socială într-o Uniune Europeană extinsă.