M. Of. nr. 0106 din 09 Februarie 2012
Act nr. 3/09 Februarie 2012 Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat (201200106) Camera Deputaților

M. Of. nr. 0106 din 09 Februarie 2012
Act nr. 1552/06 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (201200106) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0106 din 09 Februarie 2012
Act nr. 1606/15 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (201200106) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0106 din 09 Februarie 2012
Act nr. 1611/20 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 şi art. 258 alin. 1 din Codul penal, art. 44 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (201200106) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0106 din 09 Februarie 2012
Act nr. 785/02 Februarie 2012 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund (201200106) Ministerul Mediului și Pădurilor

M. Of. nr. 0106 din 09 Februarie 2012
Act nr. 3074/20 Ianuarie 2012 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia (201200106) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului