M. Of. nr. 0765 din 31 Octombrie 2011
Act nr. 14/17 Octombrie 2011 Ordin pentru raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare (201100765) Banca Națională a României

M. Of. nr. 0765 din 31 Octombrie 2011
Act nr. 2375/21 Octombrie 2011 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (201100765) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

M. Of. nr. 0765 din 31 Octombrie 2011
Act nr. 1640/14 Octombrie 2011 Decizie privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009 (201100765) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

M. Of. nr. 0765 din 31 Octombrie 2011
Act nr. 2374/21 Octombrie 2011 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (201100765) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

M. Of. nr. 0764 din 31 Octombrie 2011
Act nr. 779/26 Octombrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (201100764) Președintele României

M. Of. nr. 0764 din 31 Octombrie 2011
Act nr. 764/20 Octombrie 2011 Decret privind conferirea unor decoraţii (201100764) Președintele României