M. Of. nr. 0690 din 29 Septembrie 2011
Act nr. 898/07 Septembrie 2011 Hotărâre privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor (201100690) Guvernul României

M. Of. nr. 0690 din 29 Septembrie 2011
Act nr. 222/22 Septembrie 2011 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine (201100690) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0690 din 29 Septembrie 2011
Act nr. 205/05 Septembrie 2011 Ordin pentru modificarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 (201100690) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0690 din 29 Septembrie 2011
Act nr. 5341/07 Septembrie 2011 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Prichindeii“ de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus (201100690) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

M. Of. nr. 0690 din 29 Septembrie 2011
Act nr. 5338/07 Septembrie 2011 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Micul Prinţ“ din municipiul Suceava (201100690) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

M. Of. nr. 0690 din 29 Septembrie 2011
Act nr. 5342/07 Septembrie 2011 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „La Nouvelle Generation“ din municipiul Constanţa (201100690) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2561/2011  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 682 din 26 septembrie 2011