M. Of. nr. 0294 din 28 Aprilie 2011
Act nr. 394/13 Aprilie 2011 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite (201100294) Guvernul României

M. Of. nr. 0294 din 28 Aprilie 2011
Act nr. 5/18 Aprilie 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005 (201100294) Senatul României

M. Of. nr. 0294 din 28 Aprilie 2011
Act nr. 225/15 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (201100294) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0294 din 28 Aprilie 2011
Act nr. 56/22 Martie 2011 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora (201100294) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0294 din 28 Aprilie 2011
Act nr. 19211/04 Aprilie 2011 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora (201100294) Autoritatea Națională a Vămilor

M. Of. nr. 0294 din 28 Aprilie 2011
Act nr. 10/22 Februarie 2011 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora (201100294) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente,
publicată în Monitorul Oficial nr.285 din 22 aprilie 2011 Descarca documentul legislativ aici