M. Of. nr. 0683 din 27 Septembrie 2011
Act nr. 919/14 Septembrie 2011 Hotărâre privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. 01365/2002 pentru aprobarea „Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Administraţiei şi Internelor“ (201100683) Guvernul României

M. Of. nr. 0683 din 27 Septembrie 2011
Act nr. 47/27 Septembrie 2011 Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile (201100683) Guvernul României

M. Of. nr. 0683 din 27 Septembrie 2011
Act nr. 652/27 Septembrie 2011 Rectificare referitoare la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945“ (201100683) Președintele României

M. Of. nr. 0683 din 27 Septembrie 2011
Act nr. 922/07 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (201100683) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0683 din 27 Septembrie 2011
Act nr. 976/12 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (201100683) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0683 din 27 Septembrie 2011
Act nr. 978/12 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) şi art. 94 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (201100683) Curtea Constituțională a României