M. Of. nr. 0750 din 25 Octombrie 2011
Act nr. 1017/12 Octombrie 2011 Hotărâre pentru aprobarea unui obiectiv de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici (201100750) Guvernul României

M. Of. nr. 0750 din 25 Octombrie 2011
Act nr. 1018/12 Octombrie 2011 Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil restituit proprietarului de drept în baza unei sentinţe judecătoreşti (201100750) Guvernul României

M. Of. nr. 0750 din 25 Octombrie 2011
Act nr. 1023/12 Octombrie 2011 Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara – S.A. (201100750) Guvernul României

M. Of. nr. 0750 din 25 Octombrie 2011
Act nr. 1044/19 Octombrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale a Lignitului „Oltenia“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100750) Guvernul României

M. Of. nr. 0750 din 25 Octombrie 2011
Act nr. 119/24 Octombrie 2011 Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (201100750) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0750 din 25 Octombrie 2011
Act nr. 206/12 Octombrie 2011 Decizie privind modificarea pct. 2.3 din Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2011 (201100750) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici