M. Of. nr. 0600 din 25 August 2011
Act nr. 800/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (201100600) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0600 din 25 August 2011
Act nr. 801/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (201100600) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0600 din 25 August 2011
Act nr. 855/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (201100600) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0600 din 25 August 2011
Act nr. 881/30 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. c) liniuţa a treia teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor (201100600) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0600 din 25 August 2011
Act nr. 936/07 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (201100600) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0600 din 25 August 2011
Act nr. 937/07 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (201100600) Curtea Constituțională a României