M. Of. nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011
Act nr. 1131/09 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov (201100824) Guvernul României

M. Of. nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011
Act nr. M.95/16 Noiembrie 2011 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale (201100824) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011
Act nr. 1136/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală (201100824) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011
Act nr. 1147/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 5 din Codul de procedură penală (201100824) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011
Act nr. 1233/22 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Codul de procedură penală (201100824) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011
Act nr. 1292/04 Octombrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100824) Curtea Constituțională a României