M. Of. nr. 0590 din 22 August 2011
Act nr. 711/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (201100590) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0590 din 22 August 2011
Act nr. 725/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare (201100590) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0590 din 22 August 2011
Act nr. 726/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 (201100590) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0590 din 22 August 2011
Act nr. 744/02 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (201100590) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0590 din 22 August 2011
Act nr. 757/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100590) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0590 din 22 August 2011
Act nr. 790/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (201100590) Curtea Constituțională a României