M. Of. nr. 0431 din 21 Iunie 2011
Act nr. 597/08 Iunie 2011 Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puica Nicolae“ al Judeţului Argeş a unui imobil trecut în domeniul public al statului (201100431) Guvernul României

M. Of. nr. 0431 din 21 Iunie 2011
Act nr. 385/24 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său (201100431) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0431 din 21 Iunie 2011
Act nr. 457/12 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (201100431) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0431 din 21 Iunie 2011
Act nr. 458/12 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 2 şi 3, art. 264 alin. 3 şi 4 şi art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedură penală (201100431) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0431 din 21 Iunie 2011
Act nr. 459/12 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal şi art. 262 pct. 1 lit. a), art. 322 şi art. 323 din Codul de procedură penală (201100431) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0431 din 21 Iunie 2011
Act nr. 462/12 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (201100431) Curtea Constituțională a României
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2117/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice,  publicat în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 iunie 2011