M. Of. nr. 0588 din 19 August 2011
Act nr. 766/27 Iulie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa (201100588) Guvernul României

M. Of. nr. 0587 din 19 August 2011
Act nr. 822/10 August 2011 Hotărâre pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (201100587) Guvernul României

M. Of. nr. 0587 din 19 August 2011
Act nr. 1224/29 Iulie 2011 Ordin privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (201100587) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0587 din 19 August 2011
Act nr. 1252/12 August 2011 Ordin pentru modificarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011 (201100587) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0587 din 19 August 2011
Act nr. 761/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100587) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0587 din 19 August 2011
Act nr. 934/07 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (201100587) Curtea Constituțională a României