M. Of. nr. 0808 din 16 Noiembrie 2011
Act nr. 1108/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2011 la Alba Iulia a Zilei Naţionale a României şi a împlinirii a 93 de ani de la Marea Unire (201100808) Guvernul României

M. Of. nr. 0808 din 16 Noiembrie 2011
Act nr. 1094/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (201100808) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0808 din 16 Noiembrie 2011
Act nr. 1101/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 lit. f) şi art. 208 alin. (7) din Codul fiscal (201100808) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0808 din 16 Noiembrie 2011
Act nr. 1127/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în ansamblul său, precum şi, în mod special, ale art. 1 şi art. 6 din aceasta (201100808) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0808 din 16 Noiembrie 2011
Act nr. 1159/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201100808) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0808 din 16 Noiembrie 2011
Act nr. 1162/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă (201100808) Curtea Constituțională a României