M. Of. nr. 0421 din 16 Iunie 2011
Act nr. 558/01 Iunie 2011 Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100421) Guvernul României

M. Of. nr. 0421 din 16 Iunie 2011
Act nr. 568/01 Iunie 2011 Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Japonia (201100421) Guvernul României

M. Of. nr. 0421 din 16 Iunie 2011
Act nr. 585/08 Iunie 2011 Hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (201100421) Guvernul României

M. Of. nr. 0421 din 16 Iunie 2011
Act nr. 584/08 Iunie 2011 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente (201100421) Guvernul României

M. Of. nr. 0421 din 16 Iunie 2011
Act nr. 591/08 Iunie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism (201100421) Guvernul României

M. Of. nr. 0421 din 16 Iunie 2011
Act nr. 592/08 Iunie 2011 Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de producţie de 4.500 mii tone/an“ (201100421) Guvernul României