M. Of. nr. 0118 din 16 Februarie 2012
Act nr. 72/02 Februarie 2012 Decizie privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie (201200118) Consiliul Național al Audiovizualului

M. Of. nr. 0118 din 16 Februarie 2012
Act nr. 42/20 Ianuarie 2012 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 (201200118) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

M. Of. nr. 0118 din 16 Februarie 2012
Act nr. 3223/08 Februarie 2012 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (201200118) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

M. Of. nr. 0118 din 16 Februarie 2012
Act nr. -/08 Februarie 2012 Metodologie de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (201200118) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

M. Of. nr. 0117 din 15 Februarie 2012
Act nr. 56/25 Ianuarie 2012 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (201200117) Guvernul României

M. Of. nr. 0117 din 15 Februarie 2012
Act nr. 1432/25 Octombrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 şi art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201200117) Curtea Constituțională a României