M. Of. nr. 0168 din 14 Martie 2012
Act nr. 275/12 Martie 2012 Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor (201200168) Președintele României

M. Of. nr. 0168 din 14 Martie 2012
Act nr. 276/12 Martie 2012 Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler (201200168) Președintele României

M. Of. nr. 0168 din 14 Martie 2012
Act nr. 84/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 102 alin. (3) lit. e), art. 109 alin. (2) şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (201200168) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0168 din 14 Martie 2012
Act nr. 87/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (201200168) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0168 din 14 Martie 2012
Act nr. 88/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) cu referire la art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (201200168) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0168 din 14 Martie 2012
Act nr. 99/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă (201200168) Curtea Constituțională a României