M. Of. nr. 0113 din 14 Februarie 2012
Act nr. 1564/06 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (201200113) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0113 din 14 Februarie 2012
Act nr. 1592/13 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (201200113) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0113 din 14 Februarie 2012
Act nr. 1600/15 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, ale Legii nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, ale Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (201200113) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0113 din 14 Februarie 2012
Act nr. 1603/15 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (201200113) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0113 din 14 Februarie 2012
Act nr. 101/02 Februarie 2012 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei (201200113) Consiliul Concurenței

M. Of. nr. 0113 din 14 Februarie 2012
Act nr. 2/27 Ianuarie 2012 Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România (201200113) Camera Auditorilor Financiari din România