M. Of. nr. 0146 din 05 Martie 2012
Act nr. 99/28 Februarie 2012 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani (201200146) Guvernul României

M. Of. nr. 0146 din 05 Martie 2012
Act nr. 105/28 Februarie 2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (201200146) Guvernul României

M. Of. nr. 0146 din 05 Martie 2012
Act nr. 3/01 Martie 2012 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (201200146) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0146 din 05 Martie 2012
Act nr. 1763/05 Martie 2012 Rectificare referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.763/182/2011 (201200146) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0146 din 05 Martie 2012
Act nr. 52/27 Februarie 2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog (201200146) Ministerul Administrației și Internelor