M. Of. nr. 0229 din 05 Aprilie 2012
Act nr. M.30/21 Martie 2012 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României (201200229) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0228 din 05 Aprilie 2012
Act nr. 339/04 Aprilie 2012 Decret privind acreditarea unui ambasador (201200228) Președintele României

M. Of. nr. 0228 din 05 Aprilie 2012
Act nr. 339/04 Aprilie 2012 Decret privind acreditarea unui ambasador (201200228) Președintele României

M. Of. nr. 0228 din 05 Aprilie 2012
Act nr. 90/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (201200228) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0228 din 05 Aprilie 2012
Act nr. 92/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»“ cap. I lit. B. „Reglementări specifice funcţionarilor publici“ din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (201200228) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0228 din 05 Aprilie 2012
Act nr. 93/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 (201200228) Curtea Constituțională a României