Potrivit CNPP, din dorința de a clarifica modul unitar de aplicare a prevederilor art. 170 din Legea nr.263/2010, începând cu data de 10 februarie 2020, au fost făcute anumite precizări cu privire la schimbările care au apărut în domeniul pensiilor de stat.

Decizia care a fost luată de CCR are în vedere aplicarea indicelui de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr.263/2010 și în cazul persoanelor care au fost înscrise la pensie de invaliditate în temeiul Legii nr.19/2000 și care au îndeplinit sau vor îndeplini condițiile pentru pensia de limită de vârstă în temeiul Legii nr.263/2010.

În ceea ce privește valoarea indicelui de corecție care se va aplica la punctajul mediu anual, aceasta rămâne același care a fost în vigoare la data la care s-au deschis, respectiv se vor deschide drepturile de pensie pentru limită de vârstă.

Ce pensii vor fi revizuite

Pensiile de invaliditate acordate și care au devenit pensii pentru limită de vârstă anterior datei de 10.02.2020 vor fi revizuite din oficiu.

În situația în care cuantumul revizuit este mai mare decât cel aflat în plată, noile drepturi se acordă de la data de 10.02.2020.

Aplicația informatică de Stabiliri Prestații urmează să se modifice astfel în mod corespunzător, pentru a aplica în totalitate toate deciziile CCR.