Astfel, dosarul de pensie al persoanei respective se va transfera la casa de pensii din raza noului domiciliu.

De asemenea, pensionarul va fi nevoit să se adreseze casei teritoriale de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensionare.

Pentru a depune o astfel de cerere pensionarii au nevoie de:

  1. o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt judeţ;
  2. o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă;
  3. un talon de pensie.

Obligațiile casei teritoriale

Potrivit procedurilor de comunicare la plată, în situaţia transferului dosarului de pensie, casa teritorială care înregistrează acest dosar are obligaţia verificării dosarului administrativ, validării punctajului mediu anual şi comunicării la  plată  a drepturile de pensie.

Astfel, casa de pensii în evidența căreia s-a aflat dosarul va efectua plata drepturilor de pensie, pentru o perioadă de încă 3 (trei) luni calendaristice, prin mandate poștale, la noua adresă de domiciliu a pensionarului.