Modificările au fost implementate după oficializarea unei hotărâri ce conține noi norme metodologice pentru aplicarea legislației ce vizează regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe spațiul public.

Potrivit noii hotărâri, sesizările cu privire la un vehicul abandonat pe spațiul public se pot face și prin e-mail sau, acolo unde există posibilitatea, printr-un formular online.

În afara utilizării unor mijloace electronice, sesizările scrise se pot transmite fie primarului, fie polițiștilor din localitate și prin serviciul poștal sau de curierat.

Trebuie menționat că sesizările se pot face și verbal la sediul autorităților, așa cum se întâmpla și înainte. Sesizările verbale pot fi adresate direct, la sediul autorităților locale sau al secției de poliție, dar și telefonic, la numerele de telefon afișate la sediul și pe pagina de internet ale acestora.

A fost completată noțiunea de vehicul

De asemenea, a fost completată noțiunea de vehicul.

„Prin vehicul se înțelege orice sistem mecanic, cu sau fără mijloace de autopropulsare, destinat utilizării ca mijloc de transport persoane și/sau bunuri pe o cale de comunicație terestră, subterană, aeriană sau pe apă ori destinat efectuării de servicii sau lucrări”, este scris în hotărâre.

Trebuie menționat că HG 156/2003 nu făcea nicio referire la „cu sau fără mijloace de autopropulsare” atunci când definea vehiculul, înainte de noile modificări.

Procesul verbal trebuie semnat doar de către un martor

De asemenea, în noul act normativ este prevăzută semnarea procesului verbal de constatare ce trebuie completat la identificarea unui vehicul părăsit doar de către un martor.

Alternativ, este posibilă efectuarea de planșe foto din care să rezulte situația vehiculului, și care cuprind, în mod obligatoriu data și ora efectuării.

Noile norme metodologice prevăd în continuare atribuția primarilor și a conducătorilor secțiilor de poliție de a încheia protocoale pentru stabilirea modalităților concrete de colaborare pentru aplicarea legislației privind mașinile abandonate pe domeniul public.

În HG 152/2023 este preluată competența primarilor de a asigura identificarea și amenajarea unor locuri destinate depozitarii vehiculelor fără stăpân, a vehiculelor abandonate, precum și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

Vehiculele declarate fără stăpân sau abandonate sunt radiate din evidențe

Potrivit legii, vehiculele declarate de autoritățile administrației publice locale fără stăpân sau abandonate sunt radiate din evidențe. Noua hotărâre stabilește că primarul este cel care transmite către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea o copie a dispoziției prin care vehiculul a fost declarat astfel.

După ce sunt ridicate de autorități, mașinile abandonate sunt vândute sau scoase din circulație și casate.