„În scopul menţinerii competitivităţii transportului de mărfuri şi persoane, se propune stabilirea unui nivel redus al accizelor pentru motorina utilizată drept carburant:

– pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone, precum şi

– pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului normativ.

„Nivelul redus se stabileşte prin diminuarea nivelului standard al accizelor prevăzut pentru motorină cu 183,62 lei/1000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă”, menţionează iniţiatorii proiectului.

Sumele reprezentând diferenţa dintre nivelul standard şi nivelul redus al accizelor se restituie operatorilor economici licenţiaţi în Uniunea Europeană, iar condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

„Măsura se aplică numai pentru motorină, întrucât este carburantul pentru care Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii permite acordarea unei reduceri de accize. Sunt de asemenea respectate condiţiile impuse la art. 7 din Directiva 2003/96/CE, în sensul că nivelul redus propus al accizelor se situează peste nivelul minim prevăzut în Anexa I tabel A din directivă, respectiv 330 euro/1.000 litri”, se mai arată în documentul citat.

De aemenea, „pentru o egalitate de tratament între categoriile de operatori cu produse supuse accizelor armonizate, se propune introducerea condiţiei potrivit căreia persoana care solicită autorizarea în calitate de antrepozitar autorizat, să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de ANAF”.

Totodată, prin această măsură se asigură şi corelarea condiţiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale cu prevederile referitoare la revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.