În acest sens, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  din 12 septembrie a.c., a fost publicată Decizia Consiliului care vizează schimbul automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor în România. Căutarea automatizată a datelor privind înmatricularea vehiculelor se face în scopul prevenirii şi cercetării infracţiunilor, precum şi în vederea menţinerii siguranţei publice.Astfel, deoarece Consiliul a constatat faptul că ţara noastră garantează un nivel de protecţie a datelor cu caracter personal corespunzător celui reglementat de legislaţia europeană, a autorizat România să primească şi să furnizeze acest tip de date.