”Absorbția fondurilor europene este de importanță vitală pentru noi, este una dintre măsurile pozitive incluse în Programul de guvernare și care poate aduce venituri suplimentare la bugetul de stat. O absorbție de 100% a fondurilor structurale și de coeziune poate însemna o creștere de 1,8% a PIB-ului pe an, o absorbție de 80% o majorare de 1,5% pe an, iar o absorbție de 60% o creștere de 1,2% pe an. În plus, o absorbție de 100% a fondurilor alocate prin Politica Agricolă Comună ar duce la o majorare a PIB-ului cu 0,6% pe an, o absorbție de 80% ar duce la o creștere de 0,5%, iar atragerea a 60% din fonduri ar duce la o majorare de 0,4% pe an”, a spus Ungureanu.
El a mai arătat că absorbția banilor europeni ar duce și la majorarea numărului locurilor de muncă din economie. ”O absorbție de 100% a fondurilor structurale, de coeziune și destinate agriculturii ar duce la angajarea în plus a 20.200 persoane pe an, iar absorbția de 60% ar însemna angajarea a 16.600 persoane pe an”, a mai arătat premierul.
Realizarea unei bune absorbții ar duce și la creșterea veniturilor din CAS și TVA, potrivit șefului Executivului. ”Atragerea tuturor fondurilor europene ar suplimenta veniturile din CAS cu 0,98 miliarde euro pe an, iar o absorbție de 60% ar însemna 0,82 miliarde euro pe an. În plus, atragerea fondurilor europene de 100% ar avea impact asupra veniturilor brute din TVA de 0,68 miliarde euro pe an, iar absorbția de 60% venituri în plus de 0,82 miliarde euro pe an”, a precizat Ungureanu.
”Impactul net asupra veniturilor bugetare totale, fără contribuția la UE, ar însemna, în cazul absorbției de 100%, 1,2 miliarde euro pe an, iar în cazul absorbției de 60% de 0,8 miliarde euro pe an”, a precizat Ungureanu.
Acesta a arătat că o bună absorbție a fondurilor europene va însemna o creștere economică de 4,4% în perioada 2014-2020 și reducerea decalajelor față de statele europene, urmând ca PIB-ul pe locuitor să ajungă în 2020 de 65% din media UE 27, față de 46% cât este în prezent.
În acest context, premierul a solicitat miniștrilor responsabili de gestionarea fondurilor europene să asigure o absorbție de 20% în acest an. ”Vă fac responsabili, pe miniştri şi şefi de autorităţi de management, să ajungeţi la această ţintă”, a spus premierul.