În ceea ce priveşte absorbţia efectivă, respectiv rambursările de la Comisia Europeană, aceasta a urcat cu 0,06 puncte procentuale, la 10,07%. 

Pe total Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), cel mai mare grad de absorbţie curentă este la Programul Operaţional pentru IMM-uri, de 93,09%, urmat de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cu 29,5% şi de Programul Operaţional Asistenţă Tehnică cu 23,28%. 

Pe de altă parte, cele mai slabe rezultate sunt la Programul Operaţional Capital Uman de 0,09%, Programul Operaţional Regional cu 0,41% şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă cu 4,29%. 

La Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2015-2020, absorbţia se ridică la 38,99%.
Agerpres