Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi un nou set de măsuri sociale și economice finanțate din fonduri europene. Concret, au fost adoptate actele normative care reglementează acordarea de mese calde pe bază de tichete electronice persoanelor defavorizate, respectiv implementarea Programului Naţional „Innotech Student” ce va sprijini antreprenoriatul în rândul tinerilor. De asemenea, Executivul a fost informat despre stadiul implementării proiectelor de apă și canal fazate, a căror continuare este finanțată în prezent din Programul Operațional Infrastructura Mare, se arată într-un comunicat MFE remis pe adresa redacției.

Mese calde pentru 290.000 bătrâni

Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) va fi finanțată acordarea de mese calde pensionarilor cu vârste de cel puțin 75 ani și cu venituri venituri la nivelul indemnizației sociale, precum și persoanelor/familiilor fără adăpost, celor evacuate, care nu au domiciliu stabil și în mod special familiilor monoparentale. Lista persoanelor fără adăpost este separată și va fi actualizată lunar de către autoritățile administrației publice locale.

Valoarea lunară a unui tichet este de 180 lei/persoană, iar de acest ajutor vor beneficia aproximativ 290.000 de bătrâni, alături de celelalte categorii vulnerabile.

Mesele calde vor fi acordate prin intermediul unor tichete electronice prin Schema Națională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A). Bugetul alocat va fi de 640 milioane lei, finanțat prin POAD.

Măsura, reglementată de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, va sprijini persoanele aflate în risc de sărăcie extremă și care reprezintă o categorie socială vulnerabilă în contextul creșterii numărului de persoane infectate cu COVID-19.

20 milioane pentru finanțarea tinerilor antreprenori

Executivul a adoptat astăzi și Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului Naţional „Innotech Student”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Bugetul total al apelului este de 20 milioane euro, din care 17 milioane euro fonduri europene, iar 3 milioane euro vor fi asigurate de la bugetul de stat.

Proiectul prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților români din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Acesta își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial.

În cadrul proiectelor selectate în urma evaluării va începe perioada de pregătire a studenților, dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale, elaborarea planurilor de afaceri și selectarea celor mai bune dintre acestea. Studenții ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate vor putea urma programe de internship în companii cu activități cât mai apropiate planurilor de afaceri propuse. În această etapă vor fi acordate subvențiile. După aceasta, timp de un an studenții antreprenori vor beneficia de sprijinul administratorilor de schemă, iar pentru următoarele șase luni ei vor fi monitorizați, iar afacerile înființate de ei trebuie să se autosusțină pe piață.

Valoarea maximă a proiectelor este de 2 milioane euro, urmând ca minim 70% din bugetul proiectului să fie alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților firmelor înființate.

Măsuri pentru implementarea proiectelor de apă și apă uzată

Tot astăzi, MFE a informat Guvernul României despre stadiul proiectelor de apă și apă uzată implementate cu fonduri europene în România, inclusiv despre măsurile luate pentru urgentarea implementării proiectelor.

În actuala perioadă de programare (2014-2020), pentru proiecte de apă și apă uzată România beneficiază de o alocare de 2,616 miliarde euro (85% contribuție UE nerambursabilă și 15 fonduri de la bugetul de stat).

Portofoliul POIM cuprinde 115 proiecte dintre care:

● 29 proiecte sunt fazate și au o valoare de 724 milioane euro

● 17 proiecte sunt din actuala perioadă de programare și au o valoare de 3,3 miliarde euro

● 41 de proiecte de asistență tehnică în valoare de 104 milioane euro

Cu un grad de contractare de 160,19%, aceste proiecte au o valoare totală de 4,1 miliarde euro. Dintre cele 17 noi proiecte, 7 dintre ele, cu o valoare de 1,19 miliarde euro au fost aprobate după data de 4 noiembrie 2019.

Atât proiectele fazate, cât și cele de asistență tehnică, dar și cele noi se află în implementare în diferite stadii. Până acum aceste proiecte au generat un nivel de absorbție de 14% din totalul sumei disponibile, și anume 309 milioane euro.

În ceea ce privește proiectele fazate (29 de proiecte), implementarea lor se desfășoară astfel:

● Progres financiar – 36% – 231,8 milioane euro, din care 35,5 milioane euro după data de 4 noiembrie 2019.

● Progres fizic:

– sub 25%: 1 proiect;

– între 25% și 50%: 1 proiect;

– între 50% și 80%: 5 proiecte;

– peste 85%: 22 proiecte, din care 4 proiecte finalizate (2 proiecte finalizate după 4 noiembrie 2019).

Proiectele noi de investiții (17 proiecte) se află în următorul stadiu al implementării:

● Progres financiar – 0,85% – 25 milioane euro, din care 22,7 milioane euro după 4 noiembrie 2019

● Progres fizic:

– sub 1%: 9 proiecte;

– între 1% și 5%: 3 proiecte;

– între 5% și 20%: 1 proiect;

– peste 20%: 4 proiecte.

În paralel sunt pregătite 28 de proiecte de investiții în sectorul de apă și apă uzată a căror valoare estimată este 5,769 miliarde euro.