Luna martie declanşează, ca în fiecare an, corespondenţa de formulare între angajaţi, companii şi Fisc pentru declararea veniturilor obţinute în anul anterior.

Peste 7,5 milioane de fişe fiscale ajung în perioada aceasta la administraţiile financiare, companiile din ţară trebuind să le depună atât pentru salariaţi, cât şi pentru persoanele plătite sub alte forme. Procesul rămâne în continuare greoi, chiar dacă, de câţiva ani, fişele pot fi depuse şi online, în format electronic, cu ajutorul programului de asistenţă al Ministerului Finanţelor (portalul ANAF). Multe companii continuă însă să depună documentaţia pe dischetă, însoţită de borderouri. Aceasta este foarte stufoasă, fişele fiscale cuprinzând date referitoare la identitatea angajatorului şi a angajaţilor, perioada angajării, deducerile personale şi calculul impozitului. 

Depunerea formularelor de ve­nit ale persoanelor fizice durează din martie până la jumătatea lunii mai. Până la începutul lunii martie, angajatorii şi cei care sunt plătitori de alte venituri  decât salariile au trimis deja formularele administraţiilor financiare. În această perioadă a început şi distribuirea fişelor fiscale şi a adeverinţelor de venit către angajaţi sau alţi beneficiari de venituri, pe care aceştia trebuie să le depună mai departe la administraţiile financiare până în luna mai.

Din totalul de circa 7,5 milioane de contribuabili persoane fizice pentru care se fac depunerile, peste 310 mii obţin venituri din activităţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală. Anul trecut, aceştia au declarat venituri obţinute în 2007 de peste 7,3 miliarde de lei.

Odată cu depunerea declaraţiei de venit, contribuabilii persoane fizice pot opta să contribuie cu 2% din impozitul anual la finanţarea organizaţiilor nonprofit sau a unităţilor de cult. De asemenea, îşi pot deduce, în limita a 300 de lei, cheltuielile cu economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Pot face acelaşi lucru şi cei care au venituri doar din salarii, dacă vor completa un formular special (nr. 230). Anul trecut, aproape un milion de persoane fizice au decis să vireze ONG-urilor cota de 2% din impozitul datorat, suma cumulată depăşind 48 milioane de lei.

Tevatura formularelor

Pentru veniturile realizate de salariaţi la funcţia de bază, companiile trebuie să completeze formularul 210. În cazul în care plătesc şi alte tipuri de venituri, dar cu reţinere la sursă, sunt obligate să depună şi formularul 205. Acesta vizează veniturile obţinute din drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; ob­ţinute în baza unui contract de agent, de comision sau mandat comercial; din expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară. Sunt vizate, de asemenea, activităţile în baza contractelor/convenţiilor civi­le, tranzacţiile cu titluri de valoare şi vânzarea/cumpărarea de valută la termen.

După ce primesc exemplarele fi­şe­lor fiscale, persoanele fizice care au venituri din alte surse decât salariile trebuie să completeze declaraţia anuală de venit (formularul 200) şi să o depună la Fisc până cel târziu pe 15 mai. Sunt obligate să depună acest formular persoanele fizice care au obţinut, în 2008, venituri din: activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, aren­dă, transferul titlurilor de valoare, vânzare/cumpărare de valută la termen, activităţi agricole. Obligaţia le revine şi celor care au realizat venituri în străinătate, dacă îndeplinesc trei ani consecutivi condiţiile de rezidenţă în România (se află în ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade care, cumulate, depăşesc 183 de zile într-un an calendaristic). Scutite de obligaţia depunerii de­cla­raţiei anuale sunt persoanele cu venituri obţinute exclusiv din salarii, pensii, vânzarea unei proprietăţi imobiliare, premii, dobânzi, dividende sau din tranzacţionarea părţilor sociale şi a valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise.

În anii anteriori, în urma calculării diferenţelor de impozit datorate de contribuabili sau plătite în plus de către aceştia, statul a avut mai mult de restituit decât de încasat.

Etape

1. 2 martie este termenul până la care angajatorii au depus la ad­mi­nistraţiile financiare fişele fiscale ale angajaţilor şi ale celorlalte categorii de beneficiari de venituri.

2. 15 mai este data-limită până la care persoanele fizice trebuie să depună (la sediile administraţiilor financiare sau prin poştă) declaraţiile anuale pentru veniturile obţinute în anul anterior.

3. 15 septembrie este data pana la care Fiscul emite deciziile de impunere, în baza a declaraţiilor de venit, stabilind diferenţele de restituit către contribuabili sau de primit de la aceştia.

4. 31 decembrie este data până la care Fiscul ar trebui să restituie diferenţele de impozit de la contribuabili sau să încaseze, după caz, impozitul calculat suplimentar pentru aceştia.