Ion Gh. Roşca s-a născut pe 12 aprilie 1949 în oraşul Râmnicu Vâlcea.  În perioada 1967 – 1972 a urmat cursurile Facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, secţia Mecanizarea şi automatizarea calculului economic, din Academia de Studii Economice din Bucureşti, pe care le-a absolvit ca şef de promoţie. Imediat după terminarea facultăţii a îmbrăţişat cariera universitară, urcând toate treptele acesteia. A fost şef al Catedrei de Informatică economică în perioada 1990 – 1996, director al Departamentului de Cercetări Economice al ASE în perioada 1996 – 1999 şi prorector în perioada 2000 – 2004, coordonând domeniile de cercetare ştiinţifică şi de informatizare a activităţilor din universitate.
A fost ales Rector al ASE în 4 mai 2004 şi, ulterior, reales în anul 2008, cel de-al doilea său mandat luând sfârșit în urmă cu un an. În paralel a ocupat funcțiile de vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (2004-2011), preşedinte (2004-2012) şi preşedinte de onoare (din 2012) al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (din 2006).