Proiectul de buget al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2016 prevede o sumă totală de 653,9 milioane de lei, în creştere cu 20,82% faţă de execuţia preliminată pentru anul 2015, de 541,295 milioane de lei.

Circa 87,54% din totalul fondurilor sunt din bugetul de stat şi 12,46% din veniturile proprii ale ANSVSA.

Potrivit proiectului, cheltuielile curente ale ANSVSA vor creşte cu 18,53%, în 2016, şi se vor cifra la 640,53 milioane, din care cheltuieli de personal reprezintă 30,306 milioane lei, un plus de aproape 88% faţă de acest an.

La capitolul bunuri şi servicii suma alocată se ridică la 17,157 milioane de lei, în creştere cu 62% faţă de anul în curs, în timp ce la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost alocate 35 de milioane de lei.

Veniturile propriii ale ANSVSA sunt estimate în proiectul de buget la 8,868 milioane de lei, în creştere cu 31,77% faţă de 2015.

Principalele programe incluse în strategia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru 2016 sunt: programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor; programul de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor; programul privind asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali şi a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; programul de instituire, organizarea şi funcţionarea sistemelor informatice sanitare veterinare naţionale, etc.

SURSA: Agerpres